Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 44, 30

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
30
וְעַתָּ֗ה כְּבֹאִי֙ אֶל־עַבְדְּךָ֣ אָבִ֔י וְהַנַּ֖עַר אֵינֶנּ֣וּ אִתָּ֑נוּ וְנַפְשֹׁ֖ו קְשׁוּרָ֥ה בְנַפְשֹֽׁו׃

wĕʻaţá̇֗h kĕ̇bòʼiy֙ ʼel־ʻabĕdĕ̇ká֣ ʼábi֔y wĕhanȧ֖ʻar ʼéyneṅ֣ẇ ʼiţá֑̇nẇ wĕnapĕşò֖̌w qĕş̌ẇrá֥h bĕnapĕşòֽ̌w׃