Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Osée 10, 1

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
1
גֶּ֤פֶן בֹּוקֵק֙ יִשְׂרָאֵ֔ל פְּרִ֖י יְשַׁוֶּה־לֹּ֑ו כְּרֹ֣ב לְפִרְיֹ֗ו הִרְבָּה֙ לַֽמִּזְבְּחֹ֔ות כְּטֹ֣וב לְאַרְצֹ֔ו הֵיטִ֖יבוּ מַצֵּבֹֽות׃

gė֤pen bò̇wqéq֙ yişĕ̂ráʼé֔l pĕ̇ri֖y yĕşǎwėh־lò֑̇w kĕ̇rò֣b lĕpirĕyò֗w hirĕbá̇h֙ laֽmi̇zĕbĕ̇ẖò֔wţ kĕ̇tò֣wb lĕʼarĕẕò֔w héyti֖ybẇ maẕé̇bòֽwţ׃