Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Osée 10, 13

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
13
חֲרַשְׁתֶּם־רֶ֛שַׁע עַוְלָ֥תָה קְצַרְתֶּ֖ם אֲכַלְתֶּ֣ם פְּרִי־כָ֑חַשׁ כִּֽי־בָטַ֥חְתָּ בְדַרְכְּךָ֖ בְּרֹ֥ב גִּבֹּורֶֽיךָ׃

ẖàraşĕ̌ţėm־re֛şǎʻ ʻawĕlá֥ţáh qĕẕarĕţė֖m ʼàkalĕţė֣m pĕ̇riy־ká֑ẖaş̌ kiֽ̇y־báta֥ẖĕţá̇ bĕdarĕkĕ̇ká֖ bĕ̇rò֥b gi̇bò̇wreֽyká׃