Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Osée 12, 1

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
1
סְבָבֻ֤נִי בְכַ֨חַשׁ֙ אֶפְרַ֔יִם וּבְמִרְמָ֖ה בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֑ל וִֽיהוּדָ֗ה עֹ֥ד רָד֙ עִם־אֵ֔ל וְעִם־קְדֹושִׁ֖ים נֶאֱמָֽן׃

sĕbábu֤niy bĕka֨ẖaş̌֙ ʼepĕra֔yim ẇbĕmirĕmá֖h bé֣̇yţ yişĕ̂ráʼé֑l wiֽyhẇdá֗h ʻò֥d rád֙ ʻim־ʼé֔l wĕʻim־qĕdòwşǐ֖ym neʼèmáֽn׃