Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Osée 12, 13

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
13
וַיִּבְרַ֥ח יַעֲקֹ֖ב שְׂדֵ֣ה אֲרָ֑ם וַיַּעֲבֹ֤ד יִשְׂרָאֵל֙ בְּאִשָּׁ֔ה וּבְאִשָּׁ֖ה שָׁמָֽר׃

wayi̇bĕra֥ẖ yaʻàqò֖b şĕ̂dé֣h ʼàrá֑m wayȧʻàbò֤d yişĕ̂ráʼél֙ bĕ̇ʼişá̇̌֔h ẇbĕʼişá֖̇̌h şá̌máֽr׃