Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 12, 1

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
1
וְאָֽמַרְתָּ֙ בַּיֹּ֣ום הַה֔וּא אֹודְךָ֣ יְהוָ֔ה כִּ֥י אָנַ֖פְתָּ בִּ֑י יָשֹׁ֥ב אַפְּךָ֖ וּֽתְנַחֲמֵֽנִי׃

wĕʼáֽmarĕţá̇֙ bȧyò֣̇wm hah֔ẇʼ ʼòwdĕká֣ yĕhwá֔h ki֥̇y ʼána֖pĕţá̇ bi֑̇y yáşò֥̌b ʼapĕ̇ká֖ ẇֽţĕnaẖàméֽniy׃