Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 21, 17

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
17
וּשְׁאָ֧ר מִסְפַּר־קֶ֛שֶׁת גִּבֹּורֵ֥י בְנֵֽי־קֵדָ֖ר יִמְעָ֑טוּ כִּ֛י יְהוָ֥ה אֱלֹהֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל דִּבֵּֽר׃ ס

ẇşĕ̌ʼá֧r misĕpȧr־qe֛şěţ gi̇bò̇wré֥y bĕnéֽy־qédá֖r yimĕʻá֑tẇ ki֛̇y yĕhwá֥h ʼèlòhéֽy־yişĕ̂ráʼé֖l di̇béֽ̇r׃ s