Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 21, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
עָרֹ֧ךְ הַשֻּׁלְחָ֛ן צָפֹ֥ה הַצָּפִ֖ית אָכֹ֣ול שָׁתֹ֑ה ק֥וּמוּ הַשָּׂרִ֖ים מִשְׁח֥וּ מָגֵֽן׃ פ

ʻárò֧kĕ haşu̇̌lĕẖá֛n ẕápò֥h haẕá̇pi֖yţ ʼákò֣wl şá̌ţò֑h q֥ẇmẇ haşá̇̂ri֖ym mişĕ̌ẖ֥ẇ mágéֽn׃ p