Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 29, 18

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
18
וְשָׁמְע֧וּ בַיֹּום־הַה֛וּא הַחֵרְשִׁ֖ים דִּבְרֵי־סֵ֑פֶר וּמֵאֹ֣פֶל וּמֵחֹ֔שֶׁךְ עֵינֵ֥י עִוְרִ֖ים תִּרְאֶֽינָה׃

wĕşá̌mĕʻ֧ẇ bayò̇wm־hah֛ẇʼ haẖérĕşǐ֖ym di̇bĕréy־sé֑per ẇméʼò֣pel ẇméẖò֔şěkĕ ʻéyné֥y ʻiwĕri֖ym ţi̇rĕʼeֽynáh׃