Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 53, 12

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
12
לָכֵ֞ן אֲחַלֶּק־לֹ֣ו בָרַבִּ֗ים וְאֶת־עֲצוּמִים֮ יְחַלֵּ֣ק שָׁלָל֒ תַּ֗חַת אֲשֶׁ֨ר הֶעֱרָ֤ה לַמָּ֨וֶת֙ נַפְשֹׁ֔ו וְאֶת־פֹּשְׁעִ֖ים נִמְנָ֑ה וְהוּא֙ חֵטְא־רַבִּ֣ים נָשָׂ֔א וְלַפֹּשְׁעִ֖ים יַפְגִּֽיעַ׃ ס

láké֞n ʼàẖalėq־lò֣w bárabi̇֗ym wĕʼeţ־ʻàẕẇmiym֮ yĕẖalé֣̇q şá̌lál֒ ţȧ֗ẖaţ ʼàşě֨r heʻèrá֤h lamá̇֨weţ֙ napĕşò̌֔w wĕʼeţ־pò̇şĕ̌ʻi֖ym nimĕná֑h wĕhẇʼ֙ ẖétĕʼ־rabi֣̇ym náşá̂֔ʼ wĕlapò̇şĕ̌ʻi֖ym yapĕgiֽ̇yʻa׃ s