Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 53, 3

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
3
נִבְזֶה֙ וַחֲדַ֣ל אִישִׁ֔ים אִ֥ישׁ מַכְאֹבֹ֖ות וִיד֣וּעַ חֹ֑לִי וּכְמַסְתֵּ֤ר פָּנִים֙ מִמֶּ֔נּוּ נִבְזֶ֖ה וְלֹ֥א חֲשַׁבְנֻֽהוּ׃

nibĕzeh֙ waẖàda֣l ʼiyşǐ֔ym ʼi֥yş̌ makĕʼòbò֖wţ wiyd֣ẇʻa ẖò֑liy ẇkĕmasĕţé֤̇r pá̇niym֙ mimė֔ṅẇ nibĕze֖h wĕlò֥ʼ ẖàşǎbĕnuֽhẇ׃