Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 55, 11

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
11
כֵּ֣ן יִֽהְיֶ֤ה דְבָרִי֙ אֲשֶׁ֣ר יֵצֵ֣א מִפִּ֔י לֹֽא־יָשׁ֥וּב אֵלַ֖י רֵיקָ֑ם כִּ֤י אִם־עָשָׂה֙ אֶת־אֲשֶׁ֣ר חָפַ֔צְתִּי וְהִצְלִ֖יחַ אֲשֶׁ֥ר שְׁלַחְתִּֽיו׃

ké֣̇n yiֽhĕye֤h dĕbáriy֙ ʼàşě֣r yéẕé֣ʼ mipi̇֔y lòֽʼ־yáş֥̌ẇb ʼéla֖y réyqá֑m ki֤̇y ʼim־ʻáşá̂h֙ ʼeţ־ʼàşě֣r ẖápa֔ẕĕţi̇y wĕhiẕĕli֖yẖa ʼàşě֥r şĕ̌laẖĕţiֽ̇yw׃