Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 55, 13

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
13
תַּ֤חַת הַֽנַּעֲצוּץ֙ יַעֲלֶ֣ה בְרֹ֔ושׁ תַחַת הַסִּרְפַּ֖ד יַעֲלֶ֣ה הֲדַ֑ס וְהָיָ֤ה לַֽיהוָה֙ לְשֵׁ֔ם לְאֹ֥ות עֹולָ֖ם לֹ֥א יִכָּרֵֽת׃ ס

ţȧ֤ẖaţ haֽnȧʻàẕẇẕ֙ yaʻàle֣h bĕrò֔wş̌ ţaẖaţ hasi̇rĕpȧ֖d yaʻàle֣h hàda֑s wĕháyá֤h laֽyhwáh֙ lĕşé̌֔m lĕʼò֥wţ ʻòwlá֖m lò֥ʼ yiká̇réֽţ׃ s