Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 56, 1

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
1
כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה שִׁמְר֥וּ מִשְׁפָּ֖ט וַעֲשׂ֣וּ צְדָקָ֑ה כִּֽי־קְרֹובָ֤ה יְשֽׁוּעָתִי֙ לָבֹ֔וא וְצִדְקָתִ֖י לְהִגָּלֹֽות׃

kò֚̇h ʼáma֣r yĕhwá֔h şǐmĕr֥ẇ mişĕ̌pá֖̇t waʻàş֣̂ẇ ẕĕdáqá֑h kiֽ̇y־qĕròwbá֤h yĕşֽ̌ẇʻáţiy֙ lábò֔wʼ wĕẕidĕqáţi֖y lĕhigá̇lòֽwţ׃