Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 59, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
בֵּיצֵ֤י צִפְעֹונִי֙ בִּקֵּ֔עוּ וְקוּרֵ֥י עַכָּבִ֖ישׁ יֶאֱרֹ֑גוּ הָאֹכֵ֤ל מִבֵּֽיצֵיהֶם֙ יָמ֔וּת וְהַזּוּרֶ֖ה תִּבָּקַ֥ע אֶפְעֶֽה׃

bé̇yẕé֤y ẕipĕʻòwniy֙ bi̇qé̇֔ʻẇ wĕqẇré֥y ʻaká̇bi֖yş̌ yeʼèrò֑gẇ háʼòké֤l mibéֽ̇yẕéyhem֙ yám֔ẇţ wĕhażẇre֖h ţi̇bá̇qa֥ʻ ʼepĕʻeֽh׃