Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 61, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
וְנֹודַ֤ע בַּגֹּויִם֙ זַרְעָ֔ם וְצֶאֱצָאֵיהֶ֖ם בְּתֹ֣וךְ הָעַמִּ֑ים כָּל־רֹֽאֵיהֶם֙ יַכִּיר֔וּם כִּ֛י הֵ֥ם זֶ֖רַע בֵּרַ֥ךְ יְהוָֽה׃ ס

wĕnòwda֤ʻ bȧgò̇wyim֙ zarĕʻá֔m wĕẕeʼèẕáʼéyhe֖m bĕ̇ţò֣wkĕ háʻami֑̇ym ká̇l־ròֽʼéyhem֙ yaki̇yr֔ẇm ki֛̇y hé֥m ze֖raʻ bé̇ra֥kĕ yĕhwáֽh׃ s