Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 62, 2

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
2
וְרָא֤וּ גֹויִם֙ צִדְקֵ֔ךְ וְכָל־מְלָכִ֖ים כְּבֹודֵ֑ךְ וְקֹ֤רָא לָךְ֙ שֵׁ֣ם חָדָ֔שׁ אֲשֶׁ֛ר פִּ֥י יְהוָ֖ה יִקֳּבֶֽנּוּ׃

wĕráʼ֤ẇ gòwyim֙ ẕidĕqé֔kĕ wĕkál־mĕláki֖ym kĕ̇bòwdé֑kĕ wĕqò֤ráʼ lákĕ֙ şé֣̌m ẖádá֔ş̌ ʼàşě֛r pi֥̇y yĕhwá֖h yiqȯbeֽṅẇ׃