Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 62, 6

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
6
עַל־חֹומֹתַ֣יִךְ יְרוּשָׁלִַ֗ם הִפְקַ֨דְתִּי֙ שֹֽׁמְרִ֔ים כָּל־הַיֹּ֧ום וְכָל־הַלַּ֛יְלָה תָּמִ֖יד לֹ֣א יֶחֱשׁ֑וּ הַמַּזְכִּרִים֙ אֶת־יְהוָ֔ה אַל־דֳּמִ֖י לָכֶֽם׃

ʻal־ẖòwmòţa֣yikĕ yĕrẇşá̌lia֗m hipĕqa֨dĕţi̇y֙ şòֽ̌mĕri֔ym ká̇l־hayò֧̇wm wĕkál־halȧ֛yĕláh ţá̇mi֖yd lò֣ʼ yeẖèş֑̌ẇ hamȧzĕki̇riym֙ ʼeţ־yĕhwá֔h ʼal־dȯmi֖y lákeֽm׃