Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 65, 12

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
12
וּמָנִ֨יתִי אֶתְכֶ֜ם לַחֶ֗רֶב וְכֻלְּכֶם֙ לַטֶּ֣בַח תִּכְרָ֔עוּ יַ֤עַן קָרָ֨אתִי֙ וְלֹ֣א עֲנִיתֶ֔ם דִּבַּ֖רְתִּי וְלֹ֣א שְׁמַעְתֶּ֑ם וַתַּעֲשׂ֤וּ הָרַע֙ בְּעֵינַ֔י וּבַאֲשֶׁ֥ר לֹֽא־חָפַ֖צְתִּי בְּחַרְתֶּֽם׃ פ

ẇmáni֨yţiy ʼeţĕke֜m laẖe֗reb wĕkulĕ̇kem֙ latė֣baẖ ţi̇kĕrá֔ʻẇ ya֤ʻan qárá֨ʼţiy֙ wĕlò֣ʼ ʻàniyţe֔m di̇bȧ֖rĕţi̇y wĕlò֣ʼ şĕ̌maʻĕţė֑m waţȧʻàş֤̂ẇ háraʻ֙ bĕ̇ʻéyna֔y ẇbaʼàşě֥r lòֽʼ־ẖápa֖ẕĕţi̇y bĕ̇ẖarĕţėֽm׃ p