Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Job 32, 2

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
2
וַיִּ֤חַר אַ֨ף׀ אֱלִיה֣וּא בֶן־בַּרַכְאֵ֣ל הַבּוּזִי֮ מִמִּשְׁפַּ֪חַ֫ת רָ֥ם בְּ֭אִיֹּוב חָרָ֣ה אַפֹּ֑ו עַֽל־צַדְּקֹ֥ו נַ֝פְשֹׁ֗ו מֵאֱלֹהִֽים׃

wayi֤̇ẖar ʼa֨p׀ ʼèliyh֣ẇʼ ben־bȧrakĕʼé֣l haḃẇziy֮ mimi̇şĕ̌pȧ֪ẖa֫ţ rá֥m bĕ֭̇ʼiyò̇wb ẖárá֣h ʼapò֑̇w ʻaֽl־ẕadĕ̇qò֥w na֝pĕşò̌֗w méʼèlòhiֽym׃