Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Juges B 21, 1

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
1
וְאִ֣ישׁ יִשְׂרָאֵ֔ל נִשְׁבַּ֥ע בַּמִּצְפָּ֖ה לֵאמֹ֑ר אִ֣ישׁ מִמֶּ֔נּוּ לֹא־יִתֵּ֥ן בִּתֹּ֛ו לְבִנְיָמִ֖ן לְאִשָּֽׁה׃

wĕʼi֣yş̌ yişĕ̂ráʼé֔l nişĕ̌bȧ֥ʻ bȧmi̇ẕĕpá֖̇h léʼmò֑r ʼi֣yş̌ mimė֔ṅẇ lòʼ־yiţé֥̇n bi̇ţò֛̇w lĕbinĕyámi֖n lĕʼişáֽ̇̌h׃