Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Juges B 21, 13

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
13
וַֽיִּשְׁלְחוּ֙ כָּל־הָ֣עֵדָ֔ה וַֽיְדַבְּרוּ֙ אֶל־בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֔ן אֲשֶׁ֖ר בְּסֶ֣לַע רִמֹּ֑ון וַיִּקְרְא֥וּ לָהֶ֖ם שָׁלֹֽום׃

waֽyi̇şĕ̌lĕẖẇ֙ ká̇l־há֣ʻédá֔h waֽyĕdabĕ̇rẇ֙ ʼel־bĕ̇né֣y binĕyámi֔n ʼàşě֖r bĕ̇se֣laʻ rimò֑̇wn wayi̇qĕrĕʼ֥ẇ láhe֖m şá̌lòֽwm׃