Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Juges B 21, 24

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
24
וַיִּתְהַלְּכ֨וּ מִשָּׁ֤ם בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ בָּעֵ֣ת הַהִ֔יא אִ֥ישׁ לְשִׁבְטֹ֖ו וּלְמִשְׁפַּחְתֹּ֑ו וַיֵּצְא֣וּ מִשָּׁ֔ם אִ֖ישׁ לְנַחֲלָתֹֽו׃

wayi̇ţĕhalĕ̇k֨ẇ mişá֤̇̌m bĕ̇néֽy־yişĕ̂ráʼél֙ bá̇ʻé֣ţ hahi֔yʼ ʼi֥yş̌ lĕşǐbĕtò֖w ẇlĕmişĕ̌pȧẖĕţò֑̇w wayé̇ẕĕʼ֣ẇ mişá̇̌֔m ʼi֖yş̌ lĕnaẖàláţòֽw׃