Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Juges B 21, 4

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
4
וַֽיְהִי֙ מִֽמָּחֳרָ֔ת וַיַּשְׁכִּ֣ימוּ הָעָ֔ם וַיִּבְנוּ־שָׁ֖ם מִזְבֵּ֑חַ וַיַּעֲל֥וּ עֹלֹ֖ות וּשְׁלָמִֽים׃ פ

waֽyĕhiy֙ miֽmá̇ẖorá֔ţ wayȧşĕ̌ki֣̇ymẇ háʻá֔m wayi̇bĕnẇ־şá֖̌m mizĕbé֑̇ẖa wayȧʻàl֥ẇ ʻòlò֖wţ ẇşĕ̌lámiֽym׃ p