Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Juges B 21, 7

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
7
מַה־נַּעֲשֶׂ֥ה לָהֶ֛ם לַנֹּותָרִ֖ים לְנָשִׁ֑ים וַאֲנַ֨חְנוּ֙ נִשְׁבַּ֣עְנוּ בַֽיהוָ֔ה לְבִלְתִּ֛י תֵּת־לָהֶ֥ם מִבְּנֹותֵ֖ינוּ לְנָשִֽׁים׃

mah־nȧʻàşê֥h láhe֛m lanò̇wţári֖ym lĕnáşǐ֑ym waʼàna֨ẖĕnẇ֙ nişĕ̌bȧ֣ʻĕnẇ baֽyhwá֔h lĕbilĕţi֛̇y ţé̇ţ־láhe֥m mibĕ̇nòwţé֖ynẇ lĕnáşǐֽym׃