Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Juges B 21, 8

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
8
וַיֹּ֣אמְר֔וּ מִ֗י אֶחָד֙ מִשִּׁבְטֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁ֛ר לֹֽא־עָלָ֥ה אֶל־יְהוָ֖ה הַמִּצְפָּ֑ה וְ֠הִנֵּה לֹ֣א בָא־אִ֧ישׁ אֶל־הַֽמַּחֲנֶ֛ה מִיָּבֵ֥ישׁ גִּלְעָ֖ד אֶל־הַקָּהָֽל׃

wayò֣̇ʼmĕr֔ẇ mi֗y ʼeẖád֙ mişi̇̌bĕté֣y yişĕ̂ráʼé֔l ʼàşě֛r lòֽʼ־ʻálá֥h ʼel־yĕhwá֖h hami̇ẕĕpá֑̇h wĕ֠hiné̇h lò֣ʼ báʼ־ʼi֧yş̌ ʼel־haֽmȧẖàne֛h miyá̇bé֥yş̌ gi̇lĕʻá֖d ʼel־haqá̇háֽl׃