Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Juges B 4, 16

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
16
וּבָרָ֗ק רָדַ֞ף אַחֲרֵ֤י הָרֶ֨כֶב֙ וְאַחֲרֵ֣י הַֽמַּחֲנֶ֔ה עַ֖ד חֲרֹ֣שֶׁת הַגֹּויִ֑ם וַיִּפֹּ֞ל כָּל־מַחֲנֵ֤ה סִֽיסְרָא֙ לְפִי־חֶ֔רֶב לֹ֥א נִשְׁאַ֖ר עַד־אֶחָֽד׃

ẇbárá֗q ráda֞p ʼaẖàré֤y háre֨keb֙ wĕʼaẖàré֣y haֽmȧẖàne֔h ʻa֖d ẖàrò֣şěţ hagò̇wyi֑m wayi̇pò̇֞l ká̇l־maẖàné֤h siֽysĕráʼ֙ lĕpiy־ẖe֔reb lò֥ʼ nişĕ̌ʼa֖r ʻad־ʼeẖáֽd׃