Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Juges B 4, 17

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
17
וְסִֽיסְרָא֙ נָ֣ס בְּרַגְלָ֔יו אֶל־אֹ֣הֶל יָעֵ֔ל אֵ֖שֶׁת חֶ֣בֶר הַקֵּינִ֑י כִּ֣י שָׁלֹ֗ום בֵּ֚ין יָבִ֣ין מֶֽלֶךְ־חָצֹ֔ור וּבֵ֕ין בֵּ֖ית חֶ֥בֶר הַקֵּינִֽי׃

wĕsiֽysĕráʼ֙ ná֣s bĕ̇ragĕlá֔yw ʼel־ʼò֣hel yáʻé֔l ʼé֖şěţ ẖe֣ber haqé̇yni֑y ki֣̇y şá̌lò֗wm bé֚̇yn yábi֣yn meֽlekĕ־ẖáẕò֔wr ẇbé֕yn bé֖̇yţ ẖe֥ber haqé̇yniֽy׃