Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Juges B 4, 24

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
24
וַתֵּ֜לֶךְ יַ֤ד בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ הָלֹ֣וךְ וְקָשָׁ֔ה עַ֖ל יָבִ֣ין מֶֽלֶךְ־כְּנָ֑עַן עַ֚ד אֲשֶׁ֣ר הִכְרִ֔יתוּ אֵ֖ת יָבִ֥ין מֶֽלֶךְ־כְּנָֽעַן׃ פ

waţé̇֜lekĕ ya֤d bĕ̇néֽy־yişĕ̂ráʼél֙ hálò֣wkĕ wĕqáşá̌֔h ʻa֖l yábi֣yn meֽlekĕ־kĕ̇ná֑ʻan ʻa֚d ʼàşě֣r hikĕri֔yţẇ ʼé֖ţ yábi֥yn meֽlekĕ־kĕ̇náֽʻan׃ p