Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Juges B 4, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
וְ֠הִיא יֹושֶׁ֨בֶת תַּֽחַת־תֹּ֜מֶר דְּבֹורָ֗ה בֵּ֧ין הָרָמָ֛ה וּבֵ֥ין בֵּֽית־אֵ֖ל בְּהַ֣ר אֶפְרָ֑יִם וַיַּעֲל֥וּ אֵלֶ֛יהָ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לַמִּשְׁפָּֽט׃

wĕ֠hiyʼ yòwşě֨beţ ţȧֽẖaţ־ţò̇֜mer dĕ̇bòwrá֗h bé֧̇yn hárámá֛h ẇbé֥yn béֽ̇yţ־ʼé֖l bĕ̇ha֣r ʼepĕrá֑yim wayȧʻàl֥ẇ ʼéle֛yhá bĕ̇né֥y yişĕ̂ráʼé֖l lami̇şĕ̌páֽ̇t׃