Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Juges B 4, 7

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
7
וּמָשַׁכְתִּ֨י אֵלֶ֜יךָ אֶל־נַ֣חַל קִישֹׁ֗ון אֶת־סִֽיסְרָא֙ שַׂר־צְבָ֣א יָבִ֔ין וְאֶת־רִכְבֹּ֖ו וְאֶת־הֲמֹונֹ֑ו וּנְתַתִּ֖יהוּ בְּיָדֶֽךָ׃

ẇmáşǎkĕţi̇֨y ʼéle֜yká ʼel־na֣ẖal qiyşò̌֗wn ʼeţ־siֽysĕráʼ֙ şâr־ẕĕbá֣ʼ yábi֔yn wĕʼeţ־rikĕbò֖̇w wĕʼeţ־hàmòwnò֑w ẇnĕţaţi֖̇yhẇ bĕ̇yádeֽká׃