Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Joël 2, 8

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
8
וְאִ֤ישׁ אָחִיו֙ לֹ֣א יִדְחָק֔וּן גֶּ֥בֶר בִּמְסִלָּתֹ֖ו יֵֽלֵכ֑וּן וּבְעַ֥ד הַשֶּׁ֛לַח יִפֹּ֖לוּ לֹ֥א יִבְצָֽעוּ׃

wĕʼi֤yş̌ ʼáẖiyw֙ lò֣ʼ yidĕẖáq֔ẇn gė֥ber bi̇mĕsilá̇ţò֖w yéֽlék֑ẇn ẇbĕʻa֥d haşė֛̌laẖ yipò֖̇lẇ lò֥ʼ yibĕẕáֽʻẇ׃