Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jonas 1, 13

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
13
וַיַּחְתְּר֣וּ הָאֲנָשִׁ֗ים לְהָשִׁ֛יב אֶל־הַיַּבָּשָׁ֖ה וְלֹ֣א יָכֹ֑לוּ כִּ֣י הַיָּ֔ם הֹולֵ֥ךְ וְסֹעֵ֖ר עֲלֵיהֶֽם׃

wayȧẖĕţĕ̇r֣ẇ háʼànáşǐ֗ym lĕháşǐ֛yb ʼel־hayȧbá̇şá֖̌h wĕlò֣ʼ yákò֑lẇ ki֣̇y hayá̇֔m hòwlé֥kĕ wĕsòʻé֖r ʻàléyheֽm׃