Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jonas 1, 2

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
2
ק֠וּם לֵ֧ךְ אֶל־נִֽינְוֵ֛ה הָעִ֥יר הַגְּדֹולָ֖ה וּקְרָ֣א עָלֶ֑יהָ כִּֽי־עָלְתָ֥ה רָעָתָ֖ם לְפָנָֽי׃

q֠ẇm lé֧kĕ ʼel־niֽynĕwé֛h háʻi֥yr hagĕ̇dòwlá֖h ẇqĕrá֣ʼ ʻále֑yhá kiֽ̇y־ʻálĕţá֥h ráʻáţá֖m lĕpánáֽy׃