Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Josué A 5, 11

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
11
וַיֹּ֨אכְל֜וּ מֵעֲב֥וּר הָאָ֛רֶץ מִמָּֽחֳרַ֥ת הַפֶּ֖סַח מַצֹּ֣ות וְקָל֑וּי בְּעֶ֖צֶם הַיֹּ֥ום הַזֶּֽה׃

wayò̇֨ʼkĕl֜ẇ méʻàb֥ẇr háʼá֛reẕ mimáֽ̇ẖora֥ţ hapė֖saẖ maẕò֣̇wţ wĕqál֑ẇy bĕ̇ʻe֖ẕem hayò֥̇wm hazėֽh׃