Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Josué A 5, 12

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
12
וַיִּשְׁבֹּ֨ת הַמָּ֜ן מִֽמָּחֳרָ֗ת בְּאָכְלָם֙ מֵעֲב֣וּר הָאָ֔רֶץ וְלֹא־הָ֥יָה עֹ֛וד לִבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל מָ֑ן וַיֹּאכְל֗וּ מִתְּבוּאַת֙ אֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן בַּשָּׁנָ֖ה הַהִֽיא׃ ס

wayi̇şĕ̌bò̇֨ţ hamá̇֜n miֽmá̇ẖorá֗ţ bĕ̇ʼákĕlám֙ méʻàb֣ẇr háʼá֔reẕ wĕlòʼ־há֥yáh ʻò֛wd libĕné֥y yişĕ̂ráʼé֖l má֑n wayò̇ʼkĕl֗ẇ miţĕ̇bẇʼaţ֙ ʼe֣reẕ kĕ̇na֔ʻan bȧşá̇̌ná֖h hahiֽyʼ׃ s