Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Josué A 5, 2

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
2
בָּעֵ֣ת הַהִ֗יא אָמַ֤ר יְהוָה֙ אֶל־יְהֹושֻׁ֔עַ עֲשֵׂ֥ה לְךָ֖ חַֽרְבֹ֣ות צֻרִ֑ים וְשׁ֛וּב מֹ֥ל אֶת־בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל שֵׁנִֽית׃

bá̇ʻé֣ţ hahi֗yʼ ʼáma֤r yĕhwáh֙ ʼel־yĕhòwşǔ֔ʻa ʻàşé֥̂h lĕká֖ ẖaֽrĕbò֣wţ ẕuri֑ym wĕş֛̌ẇb mò֥l ʼeţ־bĕ̇néֽy־yişĕ̂ráʼé֖l şé̌niֽyţ׃