Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Josué A 7, 22

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
22
וַיִּשְׁלַ֤ח יְהֹושֻׁ֨עַ֙ מַלְאָכִ֔ים וַיָּרֻ֖צוּ הָאֹ֑הֱלָה וְהִנֵּ֧ה טְמוּנָ֛ה בְּאָהֳלֹ֖ו וְהַכֶּ֥סֶף תַּחְתֶּֽיהָ׃

wayi̇şĕ̌la֤ẖ yĕhòwşǔ֨ʻa֙ malĕʼáki֔ym wayá̇ru֖ẕẇ háʼò֑hèláh wĕhiné֧̇h tĕmẇná֛h bĕ̇ʼáholò֖w wĕhakė֥sep ţȧẖĕţėֽyhá׃