Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 12, 3

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
3
וְאַתָּ֤ה יְהוָה֙ יְדַעְתָּ֔נִי תִּרְאֵ֕נִי וּבָחַנְתָּ֥ לִבִּ֖י אִתָּ֑ךְ הַתִּקֵם֙ כְּצֹ֣אן לְטִבְחָ֔ה וְהַקְדִּשֵׁ֖ם לְיֹ֥ום הֲרֵגָֽה׃ ס

wĕʼaţá֤̇h yĕhwáh֙ yĕdaʻĕţá̇֔niy ţi̇rĕʼé֕niy ẇbáẖanĕţá֥̇ libi֖̇y ʼiţá֑̇kĕ haţi̇qém֙ kĕ̇ẕò֣ʼn lĕtibĕẖá֔h wĕhaqĕdi̇şé֖̌m lĕyò֥wm hàrégáֽh׃ s