Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 14, 15

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
15
לָכֵ֞ן כֹּֽה־אָמַ֣ר יְהוָ֗ה עַֽל־הַנְּבִאִ֞ים הַנִּבְּאִ֣ים בִּשְׁמִי֮ וַאֲנִ֣י לֹֽא־שְׁלַחְתִּים֒ וְהֵ֨מָּה֙ אֹֽמְרִ֔ים חֶ֣רֶב וְרָעָ֔ב לֹ֥א יִהְיֶ֖ה בָּאָ֣רֶץ הַזֹּ֑את בַּחֶ֤רֶב וּבָֽרָעָב֙ יִתַּ֔מּוּ הַנְּבִאִ֖ים הָהֵֽמָּה׃

láké֞n kòֽ̇h־ʼáma֣r yĕhwá֗h ʻaֽl־hanĕ̇biʼi֞ym hani̇bĕ̇ʼi֣ym bi̇şĕ̌miy֮ waʼàni֣y lòֽʼ־şĕ̌laẖĕţi̇ym֒ wĕhé֨má̇h֙ ʼòֽmĕri֔ym ẖe֣reb wĕráʻá֔b lò֥ʼ yihĕye֖h bá̇ʼá֣reẕ hazò֑̇ʼţ bȧẖe֤reb ẇbáֽráʻáb֙ yiţȧ֔ṁẇ hanĕ̇biʼi֖ym háhéֽmá̇h׃