Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 37, 20

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
20
וְעַתָּ֕ה שְֽׁמַֽע־נָ֖א אֲדֹנִ֣י הַמֶּ֑לֶךְ תִּפָּל־נָ֤א תְחִנָּתִי֙ לְפָנֶ֔יךָ וְאַל־תְּשִׁבֵ֗נִי בֵּ֚ית יְהֹונָתָ֣ן הַסֹּפֵ֔ר וְלֹ֥א אָמ֖וּת שָֽׁם׃

wĕʻaţá̇֕h şĕֽ̌maֽʻ־ná֖ʼ ʼàdòni֣y hamė֑lekĕ ţi̇pá̇l־ná֤ʼ ţĕẖiná̇ţiy֙ lĕpáne֔yká wĕʼal־ţĕ̇şǐbé֗niy bé֚̇yţ yĕhòwnáţá֣n hasò̇pé֔r wĕlò֥ʼ ʼám֖ẇţ şáֽ̌m׃