Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 44, 10

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
10
לֹ֣א דֻכְּא֔וּ עַ֖ד הַיֹּ֣ום הַזֶּ֑ה וְלֹ֣א יָרְא֗וּ וְלֹֽא־הָלְכ֤וּ בְתֹֽורָתִי֙ וּבְחֻקֹּתַ֔י אֲשֶׁר־נָתַ֥תִּי לִפְנֵיכֶ֖ם וְלִפְנֵ֥י אֲבֹותֵיכֶֽם׃ ס

lò֣ʼ dukĕ̇ʼ֔ẇ ʻa֖d hayò֣̇wm hazė֑h wĕlò֣ʼ yárĕʼ֗ẇ wĕlòֽʼ־hálĕk֤ẇ bĕţòֽwráţiy֙ ẇbĕẖuqò̇ţa֔y ʼàşěr־náţa֥ţi̇y lipĕnéyke֖m wĕlipĕné֥y ʼàbòwţéykeֽm׃ s