Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 44, 15

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
15
וַיַּעֲנ֣וּ אֶֽת־יִרְמְיָ֗הוּ כָּל־הָאֲנָשִׁ֤ים הַיֹּֽדְעִים֙ כִּֽי־מְקַטְּרֹ֤ות נְשֵׁיהֶם֙ לֵאלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וְכָל־הַנָּשִׁ֥ים הָעֹמְדֹ֖ות קָהָ֣ל גָּדֹ֑ול וְכָל־הָעָ֛ם הַיֹּשְׁבִ֥ים בְּאֶֽרֶץ־מִצְרַ֖יִם בְּפַתְרֹ֥וס לֵאמֹֽר׃

wayȧʻàn֣ẇ ʼeֽţ־yirĕmĕyá֗hẇ ká̇l־háʼànáşǐ֤ym hayòֽ̇dĕʻiym֙ kiֽ̇y־mĕqatĕ̇rò֤wţ nĕşé̌yhem֙ léʼlòhi֣ym ʼàẖéri֔ym wĕkál־haná̇şǐ֥ym háʻòmĕdò֖wţ qáhá֣l gá̇dò֑wl wĕkál־háʻá֛m hayò̇şĕ̌bi֥ym bĕ̇ʼeֽreẕ־miẕĕra֖yim bĕ̇paţĕrò֥ws léʼmòֽr׃