Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 44, 19

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
19
וְכִֽי־אֲנַ֤חְנוּ מְקַטְּרִים֙ לִמְלֶ֣כֶת הַשָּׁמַ֔יִם וּלְהַסֵּ֥ךְ לָ֖הּ נְסָכִ֑ים הֲמִֽבַּלְעֲדֵ֣י אֲנָשֵׁ֗ינוּ עָשִׂ֨ינוּ לָ֤הּ כַּוָּנִים֙ לְהַ֣עֲצִבָ֔ה וְהַסֵּ֥ךְ לָ֖הּ נְסָכִֽים׃ פ

wĕkiֽy־ʼàna֤ẖĕnẇ mĕqatĕ̇riym֙ limĕle֣keţ haşá̇̌ma֔yim ẇlĕhasé֥̇kĕ lá֖ḣ nĕsáki֑ym hàmiֽbȧlĕʻàdé֣y ʼànáşé̌֗ynẇ ʻáşî֨ynẇ lá֤ḣ kȧwá̇niym֙ lĕha֣ʻàẕibá֔h wĕhasé֥̇kĕ lá֖ḣ nĕsákiֽym׃ p