Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 44, 23

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
23
מִפְּנֵי֩ אֲשֶׁ֨ר קִטַּרְתֶּ֜ם וַאֲשֶׁ֧ר חֲטָאתֶ֣ם לַיהוָ֗ה וְלֹ֤א שְׁמַעְתֶּם֙ בְּקֹ֣ול יְהוָ֔ה וּבְתֹרָתֹ֧ו וּבְחֻקֹּתָ֛יו וּבְעֵדְוֹתָ֖יו לֹ֣א הֲלַכְתֶּ֑ם עַל־כֵּ֞ן קָרָ֥את אֶתְכֶ֛ם הָרָעָ֥ה הַזֹּ֖את כַּיֹּ֥ום הַזֶּֽה׃ ס

mipĕ̇néy֩ ʼàşě֨r qitȧrĕţė֜m waʼàşě֧r ẖàtáʼţe֣m layhwá֗h wĕlò֤ʼ şĕ̌maʻĕţėm֙ bĕ̇qò֣wl yĕhwá֔h ẇbĕţòráţò֧w ẇbĕẖuqò̇ţá֛yw ẇbĕʻédĕwòţá֖yw lò֣ʼ hàlakĕţė֑m ʻal־ké̇֞n qárá֥ʼţ ʼeţĕke֛m háráʻá֥h hazò֖̇ʼţ kȧyò֥̇wm hazėֽh׃ s