Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 44, 28

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
28
וּפְלִיטֵ֨י חֶ֜רֶב יְשֻׁב֨וּן מִן־אֶ֧רֶץ מִצְרַ֛יִם אֶ֥רֶץ יְהוּדָ֖ה מְתֵ֣י מִסְפָּ֑ר וְֽיָדְע֞וּ כָּל־שְׁאֵרִ֣ית יְהוּדָ֗ה הַבָּאִ֤ים לְאֶֽרֶץ־מִצְרַ֨יִם֙ לָג֣וּר שָׁ֔ם דְּבַר־מִ֥י יָק֖וּם מִמֶּ֥נִּי וּמֵהֶֽם׃

ẇpĕliyté֨y ẖe֜reb yĕşǔb֨ẇn min־ʼe֧reẕ miẕĕra֛yim ʼe֥reẕ yĕhẇdá֖h mĕţé֣y misĕpá֑̇r wĕֽyádĕʻ֞ẇ ká̇l־şĕ̌ʼéri֣yţ yĕhẇdá֗h habá̇ʼi֤ym lĕʼeֽreẕ־miẕĕra֨yim֙ lág֣ẇr şá̌֔m dĕ̇bar־mi֥y yáq֖ẇm mimė֥ni̇y ẇméheֽm׃