Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 44, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
וְלֹ֤א שָֽׁמְעוּ֙ וְלֹא־הִטּ֣וּ אֶת־אָזְנָ֔ם לָשׁ֖וּב מֵרָֽעָתָ֑ם לְבִלְתִּ֥י קַטֵּ֖ר לֵאלֹהִ֥ים אֲחֵרִֽים׃

wĕlò֤ʼ şáֽ̌mĕʻẇ֙ wĕlòʼ־hiṫ֣ẇ ʼeţ־ʼázĕná֔m láş֖̌ẇb méráֽʻáţá֑m lĕbilĕţi֥̇y qaté֖̇r léʼlòhi֥ym ʼàẖériֽym׃