Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 44, 6

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
6
וַתִּתַּ֤ךְ חֲמָתִי֙ וְאַפִּ֔י וַתִּבְעַר֙ בְּעָרֵ֣י יְהוּדָ֔ה וּבְחֻצֹ֖ות יְרֽוּשָׁלִָ֑ם וַתִּהְיֶ֛ינָה לְחָרְבָּ֥ה לִשְׁמָמָ֖ה כַּיֹּ֥ום הַזֶּֽה׃ ס

waţi̇ţȧ֤kĕ ẖàmáţiy֙ wĕʼapi̇֔y waţi̇bĕʻar֙ bĕ̇ʻáré֣y yĕhẇdá֔h ẇbĕẖuẕò֖wţ yĕrֽẇşá̌liá֑m waţi̇hĕye֛ynáh lĕẖárĕbá֥̇h lişĕ̌mámá֖h kȧyò֥̇wm hazėֽh׃ s