Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 44, 8

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
8
לְהַכְעִסֵ֨נִי֙ בְּמַעֲשֵׂ֣י יְדֵיכֶ֔ם לְקַטֵּ֞ר לֵאלֹהִ֤ים אֲחֵרִים֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם אֲשֶׁר־אַתֶּ֥ם בָּאִ֖ים לָג֣וּר שָׁ֑ם לְמַ֨עַן֙ הַכְרִ֣ית לָכֶ֔ם וּלְמַ֤עַן הֱיֹֽותְכֶם֙ לִקְלָלָ֣ה וּלְחֶרְפָּ֔ה בְּכֹ֖ל גֹּויֵ֥י הָאָֽרֶץ׃

lĕhakĕʻisé֨niy֙ bĕ̇maʻàşé֣̂y yĕdéyke֔m lĕqaté̇֞r léʼlòhi֤ym ʼàẖériym֙ bĕ̇ʼe֣reẕ miẕĕra֔yim ʼàşěr־ʼaţė֥m bá̇ʼi֖ym lág֣ẇr şá֑̌m lĕma֨ʻan֙ hakĕri֣yţ láke֔m ẇlĕma֤ʻan hèyòֽwţĕkem֙ liqĕlálá֣h ẇlĕẖerĕpá̇֔h bĕ̇kò֖l gò̇wyé֥y háʼáֽreẕ׃