Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 45, 3

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
3
אָמַ֨רְתָּ֙ אֹֽוי־נָ֣א לִ֔י כִּֽי־יָסַ֧ף יְהוָ֛ה יָגֹ֖ון עַל־מַכְאֹבִ֑י יָגַ֨עְתִּי֙ בְּאַנְחָתִ֔י וּמְנוּחָ֖ה לֹ֥א מָצָֽאתִי׃ ס

ʼáma֨rĕţá̇֙ ʼòֽwy־ná֣ʼ li֔y kiֽ̇y־yása֧p yĕhwá֛h yágò֖wn ʻal־makĕʼòbi֑y yága֨ʻĕţi̇y֙ bĕ̇ʼanĕẖáţi֔y ẇmĕnẇẖá֖h lò֥ʼ máẕáֽʼţiy׃ s